среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, bezproblemowej obróbce a także stosunkowo atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza lub wstępnie obrabia, rozmieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz posyła do miejsca budowy ogrodzenia z Winylu na plot i furtkę ze sztachet. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm średnicy. Jak spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa głazów na sztachety z Winylu na plot i furtę ze sztachet, przybierają one wtenczas przeróżne pigmenty czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno także siekać na sześciany o regularnych konturach, wykorzystywane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Można również je rozdzielać przy pomocy specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nieregularnych obrysów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia Winylowe używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować zalecane na ogrodzenie z plastikuSzczebrzeszyna na plot i bramę sztachetowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku a także własnych zamiłowań kształt kamiennych tafel może być rozmaity – od łamanych, nierównych, aż po prosto przyciętych prostokątów lub kwadratów. Murki oraz ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa konstruuje się z kamieni różnorakiego układu, zestawionych na kamiennym albo betonowym fundamencie. O ile płot powstaje spośród kawałków o nietypowych obrysach, powinno się je trafnie dobierać tzn. tak, żeby forma każdego kolejnego łączył się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także ujemnych temperatur prędko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu porastają również mchem a także glonami. Można temu zapobiec pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać kurzu z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Sprofilowane firmy czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, by kamienie na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий